موکت های مسکونی

مجموعه موکت های خانگی سیزال از نظر لطافت الیاف و تراکم بافت تجربه ای بینظیر را برای شما رقم خواهد زد. تراکم بالای الیاف لطیف در موکت علاوه بر ایجاد احساس آرامش باعث سهولت در نظافت و نگهداری این محصول می گردد.

موکت سیزال، بزرگترین کلینیک تخصصی موکت در ایران