پادری

این محصولات بسته به خصوصیات و حجم تردد فضایی که قرار است در آن استفاده شود در سه بخش بیرونی، میانی و داخلی ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند.
سیستم‌های پادری تخصصی سیزال به گونه‌ای طراحی شده است که نه تنها از نفوذ گرد و خاک و رطوبت به داخل ساختمان جلوگیری نموده، بلکه علاوه بر افزایش طول عمر کف ساختمان باعث کاهش چشمگیر هزینه‌های مربوط به نظافت و تعمیرات و نگهداری ساختمان می‌شود.

موکت سیزال، بزرگترین کلینیک تخصصی موکت در ایران