درباره موکت

موکت یکی از بهترین و شاید پرمصرف ترین کف پوش های مورد استفاده در دنیا است. گرمی، لطافت، کاهش صداهای محیطی، عدم تخریب محیط زیست، قابل بازیافت بودن و بسیاری از موارد دیگر، جزو مزایای استفاده از موکت می باشند. در این بخش سعی بر آن شده است تا تمامی اطلاعات مربوطه در مورد موکت بیان گردد.

موکت سیزال، بزرگترین کلینیک تخصصی موکت در ایران